Semper Amici
AustraliŽring 57
3823 XL Amersfoort
Telefoon +31(0)639766265
e-mail info@semperamici.nl

INFORMATIE BULLETIN december 2013 no.15

VOORWOORD
Roemenen zijn de laatste tijd nogal eens in het nieuws. Meestal op een zeer negatieve manier. Denk aan de schilderijenroof en het mogelijk verbranden van die schilderijen in de kachel, denk aan de georganiseerde criminaliteit; de PVV wil het Roemenen (en Bulgaren) onmogelijk maken om hier aan het werk te gaan. Kortom negatieve zaken. Dat is heel anders dan hoe wij Roemenen zien. Het zijn juist alleraardigste hardwerkende huisartsen, die proberen hun bestaan op te bouwen na de verschrikkelijke geest- en initiatiefdodende periode van het communisme. Als u zich afvraagt of we met dit project nog wel door moeten gaan (“Roemenië hoort nu toch bij de EU en kan genoeg subsidies krijgen”) dan kan ik u verzekeren dat we er nog lang niet zijn. Die Europese subsidies zijn heel lastig te verwerven zelfs voor ons; het vergt een enorme papierwinkel en er zijn organisaties die dit geregel voor ons willen doen, maar die vragen 50% van de subsidie opbrengst. Dat gaat te ver. Tijdens ons laatste bezoek in mei j.l. werd eens te meer duidelijk dat de manier waarop wij met

Semper Amici kleinschalig een groep huisartsen ondersteunen veel effect heeft en dat was duidelijk te merken tijdens het congres, dat in Boekarest werd gehouden. We hebben daar ook gesproken met vertegenwoordigers van het ministerie van volksgezondheid en deze waren erg geïnteresseerd in de Nederlandse zorgmodellen. Daarom ook zullen we in 2014 enkele vertegenwoordigers van overheid en zorg verzekeraar uitnodigen om in Nederland te praten met beleidsmakers bij de LHV en VWS.

Paul Heuberger Voorzitter


WERKBEZOEK mei 2013
De reis startte met een bezoek aan een conferentie in Boekarest. Deze conferentie werd georganiseerd door de CNSMF waarbij Theo Voorn, emeritus hoogleraar huisartsgeneeskunde en Paul Heuberger, huisarts en voorzitter Semper Amici als spreker waren uitgenodigd. Beiden maken deel uit van de Stichting ter bevordering van de Kwaliteit van de gezondheidszorg in Roemenië. 

Het congres stond in het teken van de presentatie van een aantal standaarden die men voor de Roemeense huisartsen had ontwikkeld.
Het was bijzonder om te zien dat de groep uit Iasi een interactieve presentatie gaf die duidelijk anders was dan de overige. Kennelijk hadden de trainingen en cursussen die door Semper Amici in Iasi werden georganiseerd hun effect gehad. Daar was Semper Amici best trots op.

Nascholing 21-23 mei 2013
Het was een experiment. Een carrousel. Nu eens niet de deelnemers naar Iasi te laten komen, maar met een identiek programma een dag in Pascani en een dag in Roman cursus te geven. Beide steden liggen op zo’n 80 km van Iasi. (ruim 1,5 uur rijden). Reden voor dit experiment was de vraag van artsen in die regio’s, omdat zij moeilijk naar Iasi konden komen en graag een keer een cursus van Semper Amici wilden bijwonen.
De onderwerpen werden door Roemeense huisartsen in het Roemeens gegeven en waren voorbereid door een duo (Nederlandse en Roemeense huisarts). Deze onderwerpen waren in 2012 in Iasi gegeven.
Inhoudelijk was het een goede cursus. De organisatie van de palliatieve zorg, zowel praktisch als medisch inhoudelijk kwam aan de orde.
Aurel Condrea en Cyprian Vornicu huisartsen in Iasi presenteerden het onderwerp organisatie van de Palliatieve Zorg. Er was veel discussie. Door Maria
Ionita en Yuliana Picioreanu werd de door de Roemeense huisartsen en Theo Voorn ontwikkelde standaard Depressie voor het voetlicht gebracht.
Florin Moldovan, huisarts gaf een presentatie van zijn praktijk/annex huisartsenpost. Arie van Beelen, huisarts, gaf inzicht in een Nederlandse praktijk.
Joop Raams, huisarts, schetste de ontwikkelingen die in Nederland gaande zijn bij zorgcentra. Onder meer over Subspecialisaties en anderhalve lijns centra.

Het was jammer dat de opkomst te wensen overliet. Zowel Semper Amici als de SMMF, de organisatie in Roemenië, proberen te achterhalen waardoor dit komt.Het was een experiment: deels geslaagd (inhoudelijk)
deels wat teleurstellend (opkomst).
De deelnemers die er waren, waren uiteraard wel positief. Semper Amici kwam voor het eerst hun kant op. Normaal moeten zij 1 tot 2 uur rijden om een nascholing van ons te volgen in Iasi. Nascholen om de hoek is in Roemenië een luxe.

In Iasi zelf was een ochtend gepland om vaardigheden te trainen. Er werd geoefend met het onderzoek van het oog, otoscopie en schouderonderzoek.

Vergadering met het bestuur
Op 23 mei was de jaarlijkse vergadering met het bestuur van de SMMF. Wij evalueerden de cursus, we complimenteerden de groep met de presentatie tijdens het congres in Boekarest.
Uitwisseling en het maken van plannen voor 2014 was onderdeel van de agenda.
Een van de wensen van de Roemeense collegae is om met huisartsen en beleidsmakers naar Nederland te komen. Naast een inzicht in de ontwikkelingen in
de gezondheidszorg in Nederland is onder meer interesse in de Nederlandse computerprogramma’s (HIS). Daarbij is men in Roemenië gestart met een project in het kader van palliatieve zorg en thuiszorg. Er zijn dus veel activiteiten waar kennis en vaardigheden kunnen worden uitgewisseld.


DONATEURS
Semper Amici dankt alle donateurs weer hartelijk voor de jaarlijkse giften. Naast de vaste donaties zijn er extra giften zoals van de Stichting Estia die jaarlijks een substantieel bedrag doneert. De Nieuwsbrief wordt belangeloos gemaakt door VM&P en gedrukt door Scanmail te Amersfoort.


JAARVERSLAG 2012
Op onze website www.semperamici.nl vindt u het jaarverslag 2012.


PLANNEN 2014
In de week van 31 maart tot en met 4 april 2014 zullen wij een delegatie Roemeense huisartsen en beleidsmakers ontvangen. Het programma voor de huisartsen voorziet in een dag meelopen in een Nederlandse huisartsenpraktijk, nascholing volgen, onder meer zullen zij tijdens de Eemlandse duodagen als deelnemer worden ingepland en uiteraard een excursie naar enkele Nederlandse bezienswaardigheden. Voor de beleidsmakers zal een bezoek aan de Tweede Kamer en een gesprek met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden gearrangeerd. Minister Schippers heeft zich bereid verklaard de delegatie kort te ontvangen.

Het is de bedoeling dat er huisartsen komen die niet eerder in Nederland waren en voor wie het lastig is een dergelijk reis te financieren.

Gezamenlijke nascholing
Van 20 september tot en met 27 september 2014 willen wij weer een gezamenlijke nascholing organiseren voor Roemeense en Nederlandse huisartsen in Iasi.
Het onderwerp wordt met de huisartsen aldaar ingevuld. Natuurlijk worden praktijken bezocht en zijn er veel uitwisselingsmomenten gepland. Een excursie staat op het programma. De prijs van deze week zal rond de Ä 1.200,-- komen te liggen.
Belangstellenden voor deze nascholingsweek kunnen zich melden via info@semperamici.nl


TOT SLOT
Semper Amici is en blijft een kleinschalig project. Met steun van donateurs bieden wij sinds 1997 continuïteit. Met kleine stappen is in ruim 15 jaar veel bereikt. Van elkaar en met elkaar leren is en blijft het uitgangspunt. 

Een van de Roemeense vrienden heeft ons verteld dat het minimaal drie generaties zal duren voordat er sprake is van werkelijke democratie en de sporen van de periode Ceausescu zullen zijn uitgewist .

Zeker in deze tijd waarin ook veel negatieve klanken over “Roemenen” op ons af komen is het belangrijk dat wij onze Roemeense collegae blijven steunen.
Wij wensen u allen een Gelukkig Nieuwjaar.

An nou fericit!


BESTUUR
Paul H.J. Heuberger, huisarts, voorzitter
Arie van Beelen, huisarts, vice voorzitter
Erna van Muijden-Karssen, directeur/coördinator deskundigheidsbevordering WDH, secretaris penningmeester
Cassandra I. Zwaan-Gagenel, huisarts, bestuurslid