Semper Amici
AustraliŽring 57
3823 XL Amersfoort
Telefoon +31(0)639766265
e-mail info@semperamici.nl

INFORMATIE BULLETIN december 2014 no.16

VOORWOORD

Het lijkt erop dat Semper Amici het afgelopen jaar een belangrijk succes heeft geboekt. Was het doel tot nog toe het ondersteunen van de huisartsen in Iaşi en omgeving, het ziet er naar uit, dat er een stap gezet is op weg naar betekenis voor heel Roemenië.
Zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen is in April j.l. een delegatie van huisartsen uit Iaşi in Amersfoort op bezoek geweest en met hen kwamen ook enkele belangrijke personen mee te weten: de voormalig staatssecretaris van Volksgezondheid, De directeur van de (enige) zorgverzekeraar en de voorzitter van de landelijke huisartsenvereniging in Roemenië.

Tijdens ons verblijf in september constateerden wij dat de gesprekken in april grote invloed hebben gehad op het beleid van met name de zorgverzekeraar in Roemenië, vooral ten gunste van de huisartsen. Het sterkt ons in de overtuiging dat Semper Amici na 14 jaar activiteiten in Roemenië een wezenlijke bijdrage heeft kunnen leveren en nog steeds levert aan de positie van de huisartsen aldaar. Het gaat langzaam, maar hoe lang heeft het in Nederland niet geduurd voordat de huisartsgeneeskunde als volwaardig specialisme werd erkend?

Het bestuur van Semper Amici heeft nog steeds de ambitie door te gaan met dit belangrijke en inspirerende werk in dit prachtige land met zijn vreselijke recente geschiedenis.

Paul Heuberger Voorzitter


BEZOEK ROEMEENSE DELEGATIE april 2014
In de week van 31 maart tot en met 4 april 2014 heeft een delegatie Roemeense huisartsen en beleidsmakers een bezoek gebracht aan Nederland. Het werd een vol programma met ook de nodige toeristische attracties. Met dank aan de belangeloze inzet van veel collegae in Nederland bij de invulling van het programma.

In deze week werd een bezoek gebracht aan het Ministerie van VWS. De heer Tibichi directeur van de Roemeense Zorgverzekeraar presenteerde een programma aldaar en door het ministerie (L. van der Heiden/P. Thewissen) werd een presentatie gehouden over de situatie in Nederland met onder meer het nationaal preventieprogramma 2014-2016. Ook werd een bezoek gebracht aan het hoofdbureau van Zorgverzekeraars Nederland, waar de beleidsmakers uitgebreid werden geïnformeerd over de Nederlandse zorgverzekeringen.

Bij gelegenheid van de jaarlijkse DUODAGEN in het gloednieuwe Meander Medisch Centrum stond een rondleiding uiteraard op het programma. Een gesprek met de heer F. de Reij en mevrouw A. Wydoodt (beiden lid van de raad van Bestuur) en de beleidsmakers was voor de laatsen zeer inspirerend. De Roemeense collegae volgde intussen enkele workshops op de duodagen waaronder ‘Nieuwe Inzichten in de behandeling van de ziekte van Parkinson’, die Willem Oudegeest, revalidatiearts speciaal voor hen in het Engels presenteerde.

Praktijkbezoeken is een onlosmakelijk onderdeel van de nascholingen in Roemenië. Het was dan ook hartverwarmend dat veel collegae rond Amersfoort en Soest de praktijkdeuren openzetten om hun Roemeense collegae een dag mee te laten lopen in de Nederlandse praktijken.

Met een bijzonder feestelijke avond voor donateurs en onze gasten o.m. begeleid door de muzikale bijdrage van de fanfare “Tegenwind” sloten we deze uitwisselingsweek af.NASCHOLEN in Roemenië, 20 - 26 september 2014 Nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg

Ik had al vaak over de reizen naar Roemenië gehoord en ontving als donateur vele jaren de nieuwsbrief van Semper Amici, maar steeds als ik dacht ik wil wel eens mee kwam het niet uit. Nu had ik het toch maar eens doorgezet. Ik was een van de weinigen; we waren met z’n elven, inclusief de organisatie. Na vele jaren blijkt de belangstelling voor Roemenië onder de huisartsen wat te zijn afgenomen. Geheel ten onrechte, merkte ik al gauw.

Na aankomst op het kleine vliegveld van Iasi werden we direct hartelijk ontvangen en door de Roemeense huisartsen naar ons hotel gebracht. De volgende ochtend werden we ondergedompeld in de Roemeense cultuur tijdens een stadswandeling. Omdat het zondag was waren de orthodoxe kerken imponerend; gelovigen liepen in en uit, onder een sereen gezang. ’s Middags eerst een bijeenkomst bij de lokale zorgverzekeraar, waar we door Joop Raams en iemand van de zorgverzekeraar de verschillen tussen het Nederlandse en Roemeense systeem uitgelegd kregen. Vervolgens door de Roemenen meegenomen naar een uitgebreide lunch die de rest van de middag duurde. Ze spraken bijna allemaal goed Engels en het was leuk ze te leren kennen.

De volgende dagen hadden we nascholing samen met de Roemenen, boeiend te zien hoe zij met alledaagse zaken als CVRM en Diabetes omgaan. De man die zich zorgen maakt om zijn hart maar een prima risicoscore heeft krijgt toch een recept voor ‘iets plantaardigs’ om hem niet met lege handen weg te sturen, en diabetes moet altijd verwezen worden voor de instelling op medicatie. De discussies met de Roemenen maakte me erg benieuwd naar het praktijkbezoek, maar eerst hadden we nog een excursiedag op woensdag, naar de prachtig beschilderde kloosters, waar we door zuster Tatiana een volgens Theo Voorn didactisch zeer verantwoorde uitleg over de fresco’s en de bijbelverhalen kregen.

Op donderdag dan het hoogtepunt van de week, het praktijkbezoek, voor mij in Cotnari, het wijngebied, waar ze druk bezig waren met de druivenoogst. Samen met Arend Jan werd ik opgehaald door Christina, die ons vlot naar haar praktijk in Cotnari reed, 70 km noordelijk van Iasi. Daar was haar collega, ook Christina, al bezig met het spreekuur en ik ging bij haar meekijken. Een wanordelijke kamer, de assistente zat erbij, zocht papieren, nam bloeddrukken op en zette thee en koffie tijdens de consulten. De dokter vulde vooral veel formulieren in en maakte recepten op de computer, die voorzien van vele stempels werden meegegeven. De patiënten kwamen na een klopje de kamer binnen, soms ook terwijl er nog iemand anders zat. De dokter nam tussendoor zelf de telefoon aan, op vaste telefoon en mobiel werd ze door patiënten gebeld, ook al in de auto op de heenweg. Wat gaat het dan bij ons geordend, en wij klagen wel eens over de administratie..... Ik zal het nooit meer doen.

Terwijl ik dit aan het typen ben zet het vliegtuig de landing in naar ons veilige en geordende Nederland, waar maandag ook bij mij weer veel patiënten zitten te wachten. Wat neem ik mee van deze week. Natuurlijk de hartelijkheid van de Roemeense collega’s (we zijn zelfs nog met ze naar de Opera in Iasi geweest!). Herinneringen aan het heerlijke eten en drinken. Verder natuurlijk het besef dat wij het toch maar goed hebben in Nederland, hoewel de armoede me nog meeviel in Roemenië. Het gevoel dat er met steun en scholing vanuit Nederland al veel bereikt is hoewel het moeilijk opboksen is tegen regelgeving. Dat het altijd leuk is om met een kleine groep huisartsen op stap te gaan. En dat de enthousiaste mensen van Semper Amici ons aller steun blijven verdienen!

Erik Oudshoorn, huisarts in Soest


DONATEURS
Semper Amici dankt alle donateurs weer hartelijk voor de jaarlijkse giften. De Stichting ter Bevordering van de Kwaliteit van de Gezondheidszorg in Roemenië opgericht door wijlen prof. Jan van Es heeft in 2014 haar werkzaamheden beëindigd. Het resterende saldo van de Stichting werd aan Semper Amici gedoneerd. Tezamen met andere giften kon een fantoom voor het oefenen van schouderinjecties aan de huisartsenorganisatie in Iaşi worden geschonken. De Stichting Estia doneert jaarlijks een substantieel bedrag, waarvoor onze grote dank. De Nieuwsbrief wordt belangeloos gemaakt door V&MP en gedrukt door Scanmail te Amersfoort.


JAARVERSLAG 2013
Klik hier voor het jaarverslag 2013.


PLANNEN 2015
Semper Amici zal in 2015 in ieder geval een Train de Trainers cursus organiseren Oefenen Injectietechnieken teneinde vruchtbaar gebruik te kunnen maken van het schouderfantoom. Vaardigheden trainen is zeer gewenst bij de Roemeense collegae. Met de huisartsen aldaar wordt wederom een programma samengesteld. Gezien de teruglopende belangstelling van Nederlandse collegae voor het deelnemen aan cursussen in Roemenië heeft het bestuur van Semper Amici besloten geen gezamenlijke cursus meer te organiseren. Wel blijft de mogelijkheid bestaan om een keer mee te reizen naar Roemenië om een idee te krijgen van land en volk en van de huisartsgeneeskunde en onze collegae aldaar.


TOT SLOT
Semper Amici is en blijft een kleinschalig project. Wij schrijven dit vaker in onze nieuwsbrief. Het is de kern van ons project. Met steun van donateurs en inzet van een kleine groep enthousiaste mensen bieden wij sinds 1997 een continue steun, die langzaam zijn vruchten afwerpt. Van elkaar en met elkaar leren is en blijft het uitgangspunt.

Wij wensen u allen goede Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar.
“Bun Craciun si An Nou Fericit”!


BESTUUR
Paul H.J. Heuberger, voorzitter
Arie van Beelen, huisarts, vice voorzitter
Erna van Muijden-Karssen, secretaris penningmeester
Cassandra I. Zwaan-Gagenel, huisarts, bestuurslid