Semper Amici
AustraliŽring 57
3823 XL Amersfoort
Telefoon +31(0)639766265
e-mail info@semperamici.nl

INFORMATIEBULLETIN JULI 2018

VAN DE VOORZITTER
Met het recente bezoek aan Iasi hebben we een start gemaakt met het eerder geformuleerde 3-jarenplan. Mede dankzij een intensieve aanpak van de plaatselijke voorzitter was er een heel hoge opkomst. U leest er verder over in deze nieuwsbrief.
Wat aangekondigd werd als een informeel bezoekje aan de plaatselijke directeur van de zorgverzekeraar bleek een zeer onderhoudend gesprek te worden met deze man, die ons onder andere een grafiek liet zien waarin de kwaliteit van de gezondheidszorg werd weergegeven in verschillende Europese landen. Hij vond het beschamend dat Roemenië heel ver onderaan stond maar meldde dat Nederland trotse koploper was. Natuurlijk was er verkeerd gemeten, maar feit bleef dat er grote verschillen bestaan tussen beide landen. Hij wilde dan ook dolgraag het Nederlandse systeem of in elk geval een equivalent hiervan introduceren in Roemenië. Hij was erg onder de indruk geraakt van het Nederlandse systeem bij zijn bezoek aan het ministerie van VWS in Den Haag, waarvoor Semper Amici hem enkele jaren geleden had uitgenodigd. Helaas liet hij snel merken is de politiek in zijn land daar helemaal niet in geïnteresseerd. Bovendien is de invloed en dus de lobby van de specialisten dermate groot, dat elke verandering bij voorbaat kansloos lijkt. Er zijn maar liefst 600 ziekenhuizen in Roemenië op een bevolking van amper 20 miljoen. Het laat zich raden hoeveel specialisten hier werkzaam zijn. (In een statistiek van de WHO uit 2013 vond ik 160 specialisten per 100.000 inwoners tegen 60 huisartsen per 100.000 inwoners). Ik begreep waarom deze directeur een wat moedeloze indruk maakte. Hij hoopte dat wij vanuit Nederland wat konden bijdragen aan zijn pogingen tot verandering.

Paul Heuberger, voorzitter


PROJECTPLAN 2018-2021
Zoals u in de laatste nieuwsbrief en de recent gestuurde brief van ons heeft kunnen lezen, heeft Semper Amici samen met het bestuur van de SMMF afgesproken de komende drie jaar vooral in te zetten op zogenaamd “Train de trainers” cursussen teneinde Roemeense huisartsen op te leiden om elders in Roemenië vaardigheden aan hun collegae te trainen. 

Daarnaast blijft Semper Amici ook aan de huisartsen in Iasi en omgeving vaardigheidstrainingen aanbieden en geven we desgevraagd advies aan het bestuur inzake ontwikkelingen in de gezondheidszorg van de eerste lijn. Het projectplan kunt u eventueel nog eens nalezen op de website www.semperamici.nl/projecten.


NASCHOLING OOGHEELKUNDE EN OTITIS MEDIA ACUTA
Van 14-16 juni jl. heeft Semper Amici voor de huisartsen in Iasi en omgeving een nascholing verzorgd over verschillende vaardigheden in de oogheelkunde en beoordeling van problemen met het oor; met name beoordeling van het trommelvlies. Het betrof twee identieke dagen waarop elke dag ruim 30 deelnemers aanwezig waren. Verheugend was dat er veel jonge huisartsen met groot enthousiasme deelnamen.

De SMMF regelde de cursusruimte. Wij regelden de inhoud en het materiaal.

Anca Deleanu, voorzitter van de SMMF opende de bijeenkomst. Ze stelde ons allen voor, en legde het doel van Semper Amici uit. Uiteraard waren er veel bekende gezichten maar ook veel nieuwe gezichten en wat opviel, veel jonge huisartsen, huisartsen in opleiding en een aantal (jonge) mannen.

De ochtend en het eerste deel van de middag werd besteed aan oogheelkunde. Arie van Beelen had een gedegen programma. Er werd geoefend in het bepalen van de gezichtsscherpte. Aurel Condrea was de eerste die als patiënt voor de groep ging.

Arie legde uit hoe je met een eenvoudig “instrument” kunt bepalen of er al dan niet sprake is van alarmsymptomen en een verwijzing naar de oogarts nodig is. Daarbij een praktische tip om dit instrumentje zelf te maken. Verdere vaardigheden als het omklappen van het bovenooglid om een vreemd voorwerp te verwijderen, het gebruik van fluoresceïne strips, werden eerst voorgedaan en daarna werd in groepjes op elkaar geoefend. Om te ervaren hoe sterk het hoornvlies is, werd gebruik gemaakt van varkensogen. Elke dag weer verse. Aanvullend aan het praktische gedeelte ook ruim aandacht voor theorie en het beoordelen van foto’s van het rode oog met verschillende aandoeningen.

De middag stond in het teken van de oren.
Paul Heuberger gaf deze workshop waarbij het trainen van de vaardigheden werden afgewisseld met theorie, instructiefimpjes en vooral veel discussie en vragen.
Een aantal cursisten had een eigen otoscoop meegenomen, wij hadden zelf otoscopen bij ons en ook hier werkte het prima: eerst voor de groep voordoen en dan in groepjes op elkaar oefenen. Op de juiste manier de otoscoop vasthouden, als een pen, was voor een aantal best even wennen. En de wijze waarop een kind of baby met oorpijn het beste kon worden vastgehouden werd aanschouwelijk gemaakt.

Tot slot: de bloedneus, hoe te behandelen? Voordoen, oefenen, een filmpje en materialenkennis.

Op de tweede dag waren er weer 30 deelnemers. De cursussen worden in het engels gegeven, maar deze dag werd expliciet gevraagd om te vertalen. Achteraf bleek dat door het vertalen van ons bestuurslid Cassandra Zwaan-Gagenel, de inzet van de deelnemers veel actiever was dan de dag ervoor.
Bij elkaar hebben 60 huisartsen uit Iasi en omgeving de vaardigheden getraind en men kijkt al uit naar volgend jaar wanneer kleine chirurgische ingrepen en injectietechnieken op het programma staan.


TRAIN DE TRAINERS
Het bestuur van de SMMF had voor zaterdag 16 juni een idyllische locatie gevonden in Brezau, even buiten Iasi. Direct hij het passeren van de stadsgrens veranderde de weg in een zand-, kiezel- en kuilenweg. De villa met een hotelaccommodatie was inderdaad prachtig. Een soort museuminrichting, antiek, met een perfecte catering, “passend bij de Moldavische gastvrijheid”, zei een van de deelnemers.

De reden om dit zo aan te pakken was dat mensen de hele dag moeten blijven. Nu dat is gelukt. We moesten wel wat improviseren met de oogheelkunde. Het onderdeel met de fluoresceïne strip en met de “woodslamp” het oog bekijken, moest vanwege een donkere omgeving in de bezemkast plaatsvinden.
Ook deze bijeenkomst werd erg goed bezocht. Er waren deelnemers uit ondermeer Iasi, Boekarest, Craiova, Suceava. Totaal 30 aanmeldingen.
Train de trainers betekent niet alleen zelf de vaardigheid beheersen, maar ook het kunnen overbrengen aan cursisten. Een dag blijkt te kort. Naast de oogheelkunde en de OMA werd toch tijd gevonden voor een korte presentatie waarin diverse leerstijlen aan de orde kwamen en waarin tips werden gegeven voor het opzetten van een training.
Afgesproken werd om deze mensen over twee maanden een e-mail te sturen en hen te vragen of en hoe zij in hun regio een training hebben opgezet.


GESPREK MET DE ZORGVERZEKERAAR
Tijdens lunchtijd waren we uitgenodigd voor een informeel gesprek met de directeur van de zorgverzekeraar. Het bleek toch iets minder informeel, ons werd inzicht gegeven in de stand van zaken van het land, de moeizame onderhandelingen die er gaande zijn. 

We mopperen wel eens op ons zorgstelsel, maar deze zorgverzekeraar zou ons systeem maar wat graag in Roemenië implementeren. Ons werd duidelijk dat de huisartsen een sterkere lobby nodig hebben om aan te tonen, dat veel wat nu in het ziekenhuis wordt behandeld heel goed in de eerste lijn kan, hetgeen kostenbesparend kan zijn.
Natuurlijk is het niet zinnig appels met peren te vergelijken. Systemen een op een overnemen werkt niet. Van elkaar leren wel.


TOT SLOT
In totaal trainden we ruim 100 huisartsen, en hadden daarbij de nodige uitwisseling en discussies. In ons hotel was gelijktijdig een congres gaande voor gastro-enterologie en we ontmoetten daar een bevriende gastro-enteroloog uit Iasi, die een deel van zijn opleiding in Nieuwegein heeft genoten: Vasile Drug geheten. Het idee om specialisten uit Iasi meer bij onze trainingen te betrekken leeft al langer, maar kreeg daardoor een nieuwe impuls.

De afstand tussen de huisarts en de specialist is nog steeds erg groot in Roemenië.
Het najaar gebruiken we om via e-mail en skype het projectplan Train de trainers verder uit te werken. Volgend jaar zullen we dan injectietechnieken en kleine chirurgie oppakken.

Semper Amici heeft een vaste kern van vrienden/donateurs. Er zijn inmiddels ook vrienden die voor vijf jaar een overeenkomst met ons sloten, een fiscaal aantrekkelijke constructie. Mocht u dat eventueel ook willen dan kunnen wij u daarover informeren.


BESTUUR

Paul Heuberger, voorzitter
Arie van Beelen, huisarts, vice voorzitter
Erna van Muijden-Karssen, secretaris penningmeester
Cassandra Zwaan-Gagenel, huisarts, bestuurslid


U kunt dit informatie bulletin ook als pdf downloaden. Klik hier.