Semper Amici
AustraliŽring 57
3823 XL Amersfoort
Telefoon +31(0)639766265
e-mail info@semperamici.nl

INFORMATIE BULLETIN december 2017

VAN DE VOORZITTER
In deze nieuwsbrief besteden wij aandacht aan het bezoek van een Roemeense delegatie uit Iasi en Boekarest en melden wij de plannen voor de komende drie jaar. Het is inmiddels tien jaar geleden, dat wij met de Roemeense collegae het project en onze gezamenlijke nascholingen en beleidsactiviteiten evalueerden. Er is veel gebeurd in de twintig jaar dat wij als groep naar Iasi reisden om daar met de huisartsen te werken aan de verbetering van de gezondheidszorg. Een nieuwe generatie is in die tijd opgegroeid, met nieuwe inzichten. Iasi is een universiteitsstad met prachtige gerestaureerde gebouwen, met shopping-malls met een aanbod voor de gemiddelde Roemeen, maar ook onvoorstelbare luxe. Maar ga vijf kilometer uit de stad op het platteland, of bezoek de achterstandswijken met de eindeloze grauwe flats... dan weet je dat er nog veel moet gebeuren. De delegatie, die op onze uitnodiging naar Nederland kwam, investeert zelf ook in de ontwikkelingen. Het is hun wens om het project zoals het kleinschalig in Iasi is gestart, uit te rollen over meerdere plaatsen in Roemenië. Met zogeheten “train de trainers” cursussen hoopt men dit zelf te kunnen bereiken. We besloten het project als zodanig nog een tijd voor te zetten. Binnenkort sturen we u ons beleidsplan voor de periode 2017-2021.

Paul Heuberger, voorzitter


BEZOEK DELEGATIE BESTUUR SMMF IASI
Van 6 t/m 9 september jl. waren acht huisartsen uit Iasi en een huisarts uit Boekarest op uitnodiging van Semper Amici in Amersfoort voor een aantal doelen.

1) om met ons het project te evalueren,
2) nieuwe afspraken te maken voor de komende drie jaar,
3) een cursus te volgen en
4) aanwezig te zijn bij de opening van het gezondheidscentrum Bunschoten-Spakenburg, waar Arie van Beelen mede initiatiefnemer van is.

De eerste dag van het bezoek werd besteed aan een intensieve vergadering; over de inhoud daarvan leest u later in deze nieuwsbrief. De tweede dag volgde de delegatie een nascholing bestaande uit twee onderwerpen:
De bekostiging van de huisartsenzorg in Nederland
Daarin kwam aan de orde “het opzetten van een gezondheidscentrum”. Van de huisartsenvereniging in Iasi was de vraag gekomen om meer informatie over het opzetten van een gezondheidscentrum; hoe samen te werken met verschillende disciplines, assistenten en verpleegkundigen. Vooral op het platteland, waar een ziekenhuis vaak ver weg is, is grote behoefte aan meer en betere samenwerking. Arie van Beelen, huisarts liet zien hoe het gezondheidscentrum in Bunschoten-Spakenburg tot stand is gekomen, de lange weg ernaartoe, hoe er wordt samengewerkt en hoe de financiering ervan tot stand kwam. Uiteraard is dat in Roemenië anders en heeft men te maken met de eigen wet- en regelgeving, maar het inspireerde de Roemeense collega’s en het zette hen aan tot het maken van plannen.

Patiëntenvoorlichting
In de middag hebben Paul Heuberger en Bas Spelberg een presentatie gegeven over dit onderwerp. Daarbij werd ingegaan op de informatie die de patiënt mondeling in de spreekkamer krijgt, de informatie die de patiënt evtueel schriftelijk mee naar huis neemt en vooral hoe om te gaan met de hoeveelheid informatie die de patiënt van en via het internet krijgt. De basisbeginselen van het geven van adequate voorlichting werden nog eens op een rij gezet. Bas Spelberg lichtte de website Thuisarts.nl van het NHG toe, waarin correcte informatie over ziektebeelden via internet beschikbaar wordt gesteld. Thuisarts.nl wordt in Nederland veelvuldig bezocht. Hij lichtte vooral toe dat op internet zeer veel informatie te vinden is over ziektebeelden en behandelingen, maar dat de betrouwbaarheid daarvan niet verzekerd is. Dat bleek heel herkenbaar voor de Roemeense delegatie. Gevraagd of Roemeense mensen makkelijk toegang hebben tot internet werd met enige hilariteit geantwoord dat mensen vaak geen stromend water hebben, maar wel een computer met internetverbinding.

Samenvatting vergaderingen
Allereerst werd geïnventariseerd wat de meerwaarde is geweest van de afgelopen jaren. Door de Roemeense collega’s werden vooral genoemd:
• Een sterke relatie en vriendschap;
• Kunnen discussiëren over het maken van fouten;
• Het bestuur van Semper Amici en de vele consulenten die mee kwamen worden gezien als rolmodel;
• De huisartsen in Roemenië leerden veel vaardigheden en de cursussen waren vooral praktisch.

Men zou heel graag willen dat het aanleren van vaardigheden meer aan bod komen in de opleiding. Ook het ‘Water en Vuur’ project werd genoemd. Door zelf een deel te betalen en een deel via de sponsoring van onze donateurs te ontvangen kon de familie Olarasu op hun plattelandspraktijk voorzieningen aanleggen voor stromend water en verwarming. Roemeens huisartsen hebben veel kennis, misschien wel te veel, maar het ontbreekt hen aan vaardigheden. De wens is dan ook: Verzorg voor ons vaardigheidstrainingen aan Roemeense trainers, die op hun beurt dan weer deze vaardigheidstrainingen in Roemenië kunnen verzorgen om daarmee het aanleren van vaardigheden in de universitaire opleiding te stimuleren.


Een aandachtspunt is wel: hoe bereikt men de jonge huisartsen. Er zijn in Roemenië op het moment minder huisartsen in opleiding. Ook trekken veel jongeren naar het buitenland. Besloten is om een beschrijving te maken van een pilot in Iasi voor een “train de trainers” programma rondom vaardigheden. In juni 2018 starten we met deze pilot.

Opening gezondheidscentrum
Ter afsluiting van het bezoek waren allen uitgenodigd voor de feestelijke opening van het nieuwe gezondheidscentrum in Bunschoten-Spakenburg. Via deze link verwijzen we u naar een artikel in het Reformatorisch Dagblad dat illustreert hoe de middag verliep. Artikel klik hier.


PLANNEN 2018
Van 14 tot en met 16 juni zal Semper Amici een bezoek brengen aan Iasi.

Het programma bestaat uit twee identieke dagen met vaardigheidstrainingen voor huisartsen uit Iasi en omgeving. Daarnaast zal de pilot van start gaan met een ‘Train de Trainers’ cursus vaardigheden in de oogheelkunde. Denk daarbij aan: het verwijderen van een splinter uit het oog, bepaling van de gezichtsscherpte, het behandelen van een chalazion etc.


VRIENDEN VAN SEMPER AMICI
Veel dank zijn wij verschuldigd aan de groep Vrienden van Semper Amici. Met uw donatie maakt u het ons mogelijk om ons kleinschalige project te continueren. Uit alle gesprekken blijkt steeds weer hoe belangrijk de continuïteit van onze activiteiten is. Van de kant van de collegae uit Iasi ook zeer veel dank daarvoor. Inmiddels kunnen wij melden dat ook van hun kant financieel bescheiden wordt bijgedragen aan het project.

Graag wil het bestuur van Semper Amici u allen heel goede feestdagen toewensen en een voorspoedig 2018!


BESTUUR
Paul H.J. Heuberger, voorzitter
Arie van Beelen, huisarts, vice voorzitter
Erna van Muijden-Karssen, secretaris penningmeester
Cassandra I. Zwaan-Gagenel, huisarts, bestuurslid


U kunt dit informatie bulletin ook als pdf downloaden. Klik hier.