Semper Amici
AustraliŽring 57
3823 XL Amersfoort
Telefoon +31(0)639766265
e-mail info@semperamici.nl

Informatiebulletin april 2020

VAN DE VOORZITTER
Bij het maken van deze nieuwsbrief is de hele wereld in de greep van de coronacrisis en weet niemand hoe de wereld er over anderhalf jaar jaar uit zal zien. Daarom is het moeilijk om plannen te effectueren. Plannen die we als bestuur van Semper Amici wel hebben gemaakt en die u ook in deze nieuwsbrief kunt lezen.
We hebben onze collega’s in Iasi gevraagd hoe de situatie daar is en daarvan vindt u ook een verslag.

Paul Heuberger, voorzitter


DE SITUATIE IN ROEMENIË
Van Dr. Aurel Condrea ontving Semper Amici onderstaand relaas over de situatie in Iasi tijdens de coronacrisis.

As for Covid-19, as you may be learned from the press, there are some more affected cities such as Bucharest, Suceava, Arad, Botosani. In Iasi, more than 150 cases were confirmed and treated at the Infectious Diseases Hospital (cases from neighboring counties too). Romania is since March 15 in a state of emergency and as a result schools and universities are closed, where it is possible that people work from home; people over 65 can leave only in case of strict necessity between 11am and 1pm. There are measures designed to limit the transmission of the coronavirus.
As for the activity of family doctors, the Insurance House has allowed telephone consultations, sending prescriptions for chronic patients directly to pharmacies and other measures to limit visits to the cabinet as much as possible. For acute respiratory diseases in our clinic we have allocated a special space where patients fill in a form regarding possible contact with sick / suspicious persons of Covid-19, and the doctors and nurses are properly equipped with masks, gloves and visors. In the cabinets all patients come in only equipped with mask and gloves. Visits at home were also limited. In the presence of a suspicion of coronavirus infection after the telephone consultation the ambulance is announced and the person is transported to the hospital with isolation. For us, as well as hospitals, it was more difficult in the first weeks due to the lack of disinfectants and protective equipment on the market. Later things were partially resolved. We received donations of masks. Disinfectants and protective equipment reappeared on the market (even though they are now much higher prices). Fortunately, there were no cases of Covid-19 of family doctors in Iasi County as far as I know. It is a difficult time for all but we hope to have better times.


 PLANNEN 2020 - 2022
In deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van onze plannen voor 2020-2022. De historie van Semper Amici wordt bekend verondersteld. Feit is dat wij sinds 1997 samen met de huisartsen aldaar en velen die met ons meegingen, ons inzetten om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de eerstelijns gezondheidszorg met name in Iasi en omgeving. In de ruim 20 jaar dat wij daar komen hebben wij het land zien veranderen. De uitvoering van het doel van onze stichting is op gezette tijden geëvalueerd en bijgesteld. De laatste jaren is er meer en meer sprake van samenwerking met de plaatselijke huisartsen. Toch zijn er in Roemenië nog steeds heel grote verschillen, met name tussen de stad en het platteland. Semper Amici kan uiteraard geen beleid en structuren in een land wijzigen maar zoals we vaak hoorden: het feit dat we er zijn en samenwerken heeft er mede toe geleid dat mensen anders naar zaken gaan kijken. Niet alleen de huisartsen in Roemenië, maar ook de huisartsen en belangstellenden die met ons mee gingen, hebben dit ervaren. 

In 2017 heeft Semper Amici met het bestuur van de SMMF Iasi (de lokale huisartsenvereniging), in Nederland vergaderd.
In de nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen dat toen een project is afgesproken om huisartsentrainers te gaan trainen op vaardigheden en nog drie jaar in Iasi nascholingen voor de overige huisartsen te geven. Verleden jaar zijn de eerste twee jaren geëvalueerd met het bestuur want 2020 zou de afronding van het project betekenen.
Semper Amici betekent ‘Voor altijd vrienden’, dat zullen we ook blijven, maar moeten we daartoe steeds een beroep blijven doen op donaties van onze vrienden?
Wat is er nu in de huidige situatie nog nodig? Hoe gaan we verder? Dat is wat we ons nu ten doel stellen en waar we de ‘Vrienden van Semper Amici’ bij willen betrekken. 

De plannen in het kort:

  • In 2020 zullen we het laatste onderdeel van het project ‘Train de trainers’ uitvoeren. U leest daar meer over in deze nieuwsbrief.
  • In 2021 bekijken hoe we tot een afronding van de stichting kunnen komen.
  • Dan gaan wij een mooie reis voor belangstellenden en een laatste cursus voor de huisartsen in Iasi voorbereiden voor mogelijk het voorjaar 2022. We sluiten dan op een bijzondere wijze onze projecten af.

Voor de periode 2020 tot en met 2022 doen we daarom nog graag een beroep op u als ‘Vriend van Semper Amici’ om onze werkzaamheden en inzet voor de collegae in Iasi en omgeving te kunnen doen en afronden. Een verzoek voor de jaarlijkse donatie treft u daarom bijgaand aan.


PROJECT ‘TRAIN DE TRAINERS’
De opzet van dit project is dat de trainers met de opgedane kennis zelf in de eigen omgeving aan de slag gaan en lokale huisartsen zelf trainen. Vaardigheden is in de huisartsenopleiding in Roemenië niet standaard; ook daar wil de SMMF iets aan doen. 

Er zijn in 2017 een zes-tal onderwerpen afgesproken die zowel in een “train de trainers” opzet werden gegeven als voor huisartsen en huisartsen in opleiding. Zo zijn we in 2018 gestart met KNO-vaardigheden, (otoscopie en beoordeling van het trommelvlies) en Oogheelkunde (diagnostiek van het rode oog, visusbepaling, verwijdering corpus alienum). In 2019 hebben we aandacht besteedt aan: Injectietechnieken van het bewegingsapparaat en kleine chirurgische ingrepen. Inmiddels is het 2020 en zijn we toe aan de laatste twee onderwerpen, de evaluatie en een eindverslag.
Voor 2020 zo staan op het programma: Behandeling van het ulcus cruris (zwachtelen, verband technieken), Neurologisch onderzoek en beleid bij hoofdpijn, duizeligheid en tremoren.
Op het moment dat wij de data wilden afstemmen waren er aantal zaken die aandacht vroegen.
Eind oktober is er een nationaal huisartsencongres in Craiova. Een congres dat eenmaal in de vijf jaar wordt gehouden. De organisatoren zouden het op prijs stellen als Semper Amici daar een train-de-trainers cursus zou kunnen verzorgen. Een mooi aanbod, want de doelgroep die wij willen bereiken is daar aanwezig. Met het plan om in 2022 Semper Amici in de huidige vorm te beëindigen met een reis en nascholing lijkt het ons een goed idee om op dit verzoek in te gaan. De trainers krijgen de laatste twee onderwerpen en wij gaan aan de slag met de evaluatie en afronding en bereiden 2022 voor.


TOT SLOT
Bij de plannen die Semper Amici nu maakt wordt natuurlijk rekening gehouden met de mogelijkheid dat alles toch anders zal uitpakken, nu de wereld in de ban is van het coronavirus. Het kan zijn dat onze plannen niet kunnen worden uitgevoerd dit jaar. Dan zullen we ze bijstellen, wij houden u door middel van de nieuwsbrieven op de hoogte van de ontwikkelingen.

Voor dit moment wensen wij u gezondheid toe.


BESTUUR
Paul H.J. Heuberger, voorzitter
Arie van Beelen, huisarts, vice voorzitter
Erna van Muijden-Karssen, secretaris penningmeester
Cassandra I. Zwaan-Gagenel, huisarts, bestuurslid


U kunt dit informatie bulletin ook als pdf downloaden. Klik hier.