Semper Amici
AustraliŽring 57
3823 XL Amersfoort
Telefoon +31(0)639766265
e-mail info@semperamici.nl

Historie

Op tweede kerstdag 1989 werd Nicolae Ceausescu samen met zijn vrouw Elena geëxecuteerd.  Heel Oost Europa beleefde in dat jaar de val van het communisme. Het ijzeren gordijn werd als het ware opengetrokken.  De Nederlandse overheid  gaf een financiële bijdrage aan Oost-Europa hulp en op verzoek van het ministerie van buitenlandse zaken deed  wijlen prof. Dr. Jan van Es,  (em. Hoogleraar huisartsgeneeskunde) onderzoek naar mogelijkheden voor ondersteuning aan de eerstelijnsgezondheidszorg in Polen, Hongarije en Roemenië . In dit laatste land  bleek het meeste behoefte aan ondersteuning en van Es ging diverse malen met Nederlandse huisartsen naar Roemenië, waar hij cursussen gaf aan Roemeense huisartsen en de verworvenheden van de Nederlandse NHG Standaarden aan de man bracht ,of beter gezegd aan de vrouw, want 95% van de huisartsen in Roemenië bleek vrouw te zijn. Tevens startte hij  in Boekarest in het kader van het zogeheten MATRA project een project, waarbij een bureau werd opgericht voor de Roemeense huisartsenvereniging  en waarbij  o.m. peilstations werden opgericht en een groep Roemeense artsen uit heel het land bijeen werd gebracht om zelf Roemeense richtlijnen voor huisartsgeneeskundig handelen te ontwikkelen.

Toen in 1995 het project werd beëindigd, is door enkele artsen in Eemland het initiatief genomen om zelf fondsen te zoeken om een soortgelijk project op kleinere schaal voort te zetten en daarbij kwam het focus te liggen op de stad IaŇüi. Het Roemeniëproject was geboren en dat werd financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van talloze artsen in Eemland. Van 1997 tot 2000 werden op die manier diverse trainingen en cursussen georganiseerd in IaŇüi. Omdat meerdere mensen, die geen arts waren, ondersteuning wilden verlenen aan het project, patiënten, familieleden en vrienden, is in 2000 het project omgevormd tot de stichting Semper Amici. Momenteel telt de stichting een kleine 100 donateurs, die jaarlijks een bijdrage geven aan de stichting.

RSIN/Fiscaalnummer ANBI: 815570181